Czcionka: A A+ A++

Witamy w BIP WOMP-u!

Witamy w BIP WOMP-u!

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) - tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.1764 (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 67 poz. 619)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 16.05.2012 r. poz. 526)
p.o. Dyrektora
lek. Ewa Kaczanowska-Burker
 
Główna księgowa
Izabela Czajkowska
Pokaż metkę dokumentu Drukuj dokument 
Podpisał: Maria Chmara
Dokument z dnia: 13.02.2009
Dokument oglądany razy: 45 952
Opublikował: Elżbieta Siemianowska
Publikacja dnia: 11.02.2020
 
Ukryj metkę dokumentu     Drukuj dokument