BIP
 
warto wiedzieć
Informacja dla lekarzy wykonujących badania kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorówszczegóły »
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących” szczegóły »
Kurs pt: Dokumentacja badań psychologicznych w zakresie orzecznictwa o zdolności do pracy w świetle obowiązujących przepisów prawaszczegóły »
Nowe rozporządzenie w sprawie chorób zawodowychszczegóły »
Sprawozdawczość MZ-35A za 2017 szczegóły »
Sprawozdawczość MZ-35B za 2017szczegóły »
System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowiaszczegóły »
Zaproszenie do podjęcia inicjatyw na rzecz podnoszenia zdrowotności pracownikówszczegóły »
Zmiany w ustawie Kodeks pracy dotyczące chorób zawodowychszczegóły »
Zmiany w ustawie o służbie medycyny pracyszczegóły »
Szczegóły dotyczące : Sprawozdawczość MZ-35A za 2017

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.07.2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U. 2016 poz. 1426) sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących MZ-35A jest przekazywane:

 

Ø      przez podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych pracowników (podmioty lecznicze i praktyki zawodowe)

Ø      w formie elektronicznej

Ø      raz w roku do 2 marca 2018 r. z danymi za rok 2017

Ø      poprzez portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy;

 

- rozdział: 1.29. Zdrowie i ochrona zdrowia

  (7. Źródła danych statystycznych: Lp. 3 w tabeli)

 

W związku z powyższym Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy prosi o przekazanie wyłącznie w formie elektronicznej sprawozdania lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących za rok 2017 (wzór MZ-35A) w nieprzekraczalnym terminie do 02.03.2018 r.

 

Sprawozdanie należy sporządzić oddzielnie z każdego miejsca udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych pracowników.

W przypadku:

 

Ø      podmiotu leczniczego drogą elektroniczną za pośrednictwem Sytemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (https://ssoz.ezdrowie.gov.pl) poprzez dział statystyki podmiotu i portal statystyczny przypisany podmiotowi, który Państwa zatrudnia;

Ø      indywidualnej praktyki lekarskiej drogą elektroniczną za pośrednictwem Sytemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (https://ssoz.ezdrowie.gov.pl) poprzez portal statystyczny przypisany do praktyki zawodowej.

 

Praktyki zawodowe, które nie posiadają swojego konta w SSOZ proszone są o jego założenie. Można skorzystać z podręcznika „Instrukcja użytkownika SSOZ” dostępnego w formacie pdf na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  w zakładce: „statystyka/ssoz” (https://www.csioz.gov.pl/statystyka/ssoz/).

 

W przypadku braku działalności z zakresu medycyny pracy w roku 2017 prosimy o przygotowanie i przesłanie sprawozdania „zerowego” wg powyższych ustaleń. 

 

Sprawozdanie nie obejmuje badań sanitarno-epidemiologicznych.

 

Wypełniając sprawozdanie MZ-35A prosimy uwzględnić poniższe uwagi.

Dział 1  Dane ogólne.

      Specjalista w dziedzinie medycyny pracy oznacza lekarza posiadającego tytuł specjalisty medycyny pracy uzyskany „nowym” pięcioletnim trybem odbywania specjalizacji lub posiadającego II stopień specjalizacji z medycyny pracy bądź z medycyny przemysłowej.

Dział 2  Działalność orzecznicza.

      Ogólna liczba wydanych orzeczeń stanowi sumę liczb wskazanych w wierszach 2 – 8.

      Przypominamy, że w przypadku przeprowadzania badań osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub osób posiadających taki wpis, a będących pracownikami, należy je również uwzględnić w działalności orzeczniczej do celów Kodeksu pracy, pomimo wpisu do odrębnego rejestru.

Dział 3  Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników.

Ogólna liczba wydanych orzeczeń (Dział 3 wiersz 1) ma być równa ogólnej liczbie wydanych orzeczeń (Dział 2 wiersz 1).

Dział 4  Umowy z pracodawcami.

Rubrykę wypełniają tylko lekarze prowadzący działalność w ramach praktyk indywidualnych oraz w formie grupowej praktyki lekarskiej (formy wykonywania działalności oznaczone kodami: 07, 08 i 09).

Dział 7  Współpraca w realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

W kolumnie 1 prosimy uwzględnić wyłącznie pielęgniarki z uprawnieniami pielęgniarek służby medycyny pracy.

 

Wzór sprawozdania w wersji pdf oraz instrukcja jego wypełnienia są dostępne na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  w zakładce: „statystyka/formularze” (https://www.csioz.gov.pl/statystyka/formularze/) oraz na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy w zakładce: „warto wiedzieć/druki do pobrania”.

Liczba odsłon 955019 od 01.03.2008 r.  |  Wszelkie prawa zastrzeżone 1999 - 2018 © - WOMP Bydgoszcz  |  Projekt i wykonanie - ZUE we współpracy z WOMP Bydgoszcz  |  Logowanie