BIP
 
rejestracja
 

 

UWAGA!!!

Z uwagi na dużą liczbę przewidywanych badań kandydatów do podjęcia nauki zawodu w szkołach ponadpodstawowych

ZAPRASZAMY  DODATKOWO W SOBOTY:  2,9,16,23 i 30 LIPCA  2022 r.

od godz. 8.00

po uprzedniej rejestracji osobistej ( w godz. 7-14) lub  telefonicznej :

 52 341-94-04 , 52 341-94-70 ( w godz. 8-13) 

Dotyczy następujących kierunków nauki:

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik mechatronik

Technik technologii żywności

Technik budownictwa

Technik kelner

Technik renowacji elementów architektury

Technik hotelarstwa

Technik geodeta

Technik handlowiec

Technik ochrony środowiska

Technik reklamy

Technik hodowca koni

Technik rachunkowości

Technik ogrodnik

Technik przemysłu mody

Technik agrobiznesu

Technik logistyk

Dekarz

 Technik spedytor

Murarz tynkarz

Technik eksploatacji portów i terminali


Technik ekonomista

Fotograf

Technik informatyk

Cukiernik

Technik teleinformatyk

Technik mechatronik

Technik elektronik

Technik budownictwa

Technik elektryk

Technik renowacji elementów architektury

Technik BHP

Technik geodeta

Technik obsługi turystycznej

Technik ochrony środowiska

Technik usług fryzjerskich

Technik hodowca koni

 Technik weterynarii

Technik ogrodnik

 Technik architektury krajobrazu

Technik agrobiznesu

Dekarz

Murarz tynkarz

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Fotograf

Cukiernik

Fryzjer

Elektryk

Elektronik

Monter elektronik

Sprzedawca

Monter sieci , instalacji i urządzeń sanitarnych

Operator obrabiarek skrawających CNC

WAŻNE!!!

 • uczeń zgłasza się na badanie z rodzicem lub opiekunem prawnym posiadającym upoważnienie   ( 1 osoba towarzysząca)
 • na badanie lekarskie należy zabrać: 
           -skierowanie/skierowania wystawione przez szkołę
           -dokument tożsamości 
           -dokumentację medyczną z leczenia, jeśli było prowadzone (szpitalne, specjalistyczne,  ambulatoryjne)
  -aktualna opinię leczącego neurologa łącznie z aktualnym badaniem eeg w przypadku padaczki

--------------------------------------

REJESTRACJA TELEFONICZNA :

 52-341-94-70  lub  52-341-94-04

w godz. 8:00-13:00

lub

OSOBISTA   w godz. 7:00-14:00


-                   --------------------------------------

Informujemy, że

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA przyjmuje na bieżąco pacjentów w ramach  kontraktu z NFZ również w formie TELEPORADY

     tel. 52-341-94-06


           ------------------------------------------------------

 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy         jest czynny w godz. 7:00-14:30

-----------------------------------------------------------------------

UWAGA!!!

             Na terenie Ośrodka  pacjentów obowiązuje zachowanie
         bezpiecznego odstępu oraz  stosowanie własnych długopisów
                     i środków ochrony osobistej ( maseczek).

-----------------------------------------------------------------------

      

PROWADZIMY  DZIAŁALNOŚĆ:

- Poradni Chorób Zawodowych - wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej 

 tel. 52 341-94-74

w zakresie:

-odwołań od treści orzeczeń lekarskich,

-rozpatrywania spraw z patologii zawodowej,

-badań lekarskich i psychologicznych KIEROWCÓW skierowanych decyzją STAROSTY lub PREZYDENTA MIASTA


-----------------------------------------------------------------------


- Pracowni RTG - bez konieczności uprzedniej rejestracji telefonicznej

od poniedziałku do czwartku w godz. 700 - 1400

  tel. 52-341-94-13

-----------------------------------------------------------------------

 


  -  Pracowni Badań Wibracyjnych  - dla podmiotów zewnętrznych po uprzedniej rejestracji telefonicznej

tel. 52-341-95-25

-----------------------------------------------------------------------

         - Pracownia Fizjoterapii - tel. 52-341-94-51

               Rejestracja na  zabiegi odbywa się wyłącznie telefonicznie

           

WAŻNE !

Pacjent  przychodzi na zabiegi na WYZNACZONĄ GODZINĘ,

posiada wymagane  środki ochrony osobistej tzn. MASECZKĘ NA NOS I

USTA, RĘKAWICZKI ,RĘCZNIK JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, długopis do

wypełnienia ankiety oraz przygotowane na kartce numery PESEL  i telefonu.

Prosimy przynieść  2 opakowania gazy o wymiarach 1 m2.


-----------------------------------------------------------------------

         NIECZYNNA JEST PRACOWNIA SPIROMETRII

i INHALATORIUM !!!

-----------------------------------------------------------------------

 

Osoby z objawami infekcji / kaszel, katar, duszność , podwyższona temperatura

ciała/ prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego .==========================================

Dyrektorzy Placówek Oświatowych

Przypominamy, że:

Wzór skierowania znajduje się  w zakładce:    „warto wiedzieć – druki do pobrania”.

 

============================================


Badania profilaktyczne pracowników do celów przewidzianych w Kodeksie pracy:

 • skierowanie wystawia pracodawca
 • druk skierowania dostępny w WARTO WIEDZIEĆ / DRUKI DO POBRANIA


Uwaga !!!


W dn. 27.12.2008 r. weszła w życie ustawa z dn. 17.10.2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 220 poz. 1416), która stanowi w art. 12 ust.1, co następuje:

„Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zwany dalej „zleceniodawcą”, z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej „zleceniobiorcą”.

Oznacza to, że badania profilaktyczne mogą być wykonywane wyłącznie pracownikom tych zakładów pracy, które zawarły pisemną umowę na świadczenie usług.


W związku z tym Pracodawców prosimy o:

 • wypełnienie wniosku o zawarcie umowy na świadczenia medyczne (dostępny w: WARTO WIEDZIEĆ / DRUKI DO POBRANIA)
 • kontakt z działem umów - pokój 421, tel. 52 341 94 67 .Pracownia diagnostyki laboratoryjnej >> Pn-Pt: 7:00-14:00 -(7:00-10:00-pobieranie materiału do badań)szczegóły »
Pracownia rtg >> Pn-Czw: 7:00-14:00szczegóły »
Pracownia badań wibracyjnych >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00 (rejestracja telefoniczna)szczegóły »
Pracownia spirometrii >>nieczynne szczegóły »
Pracownia ekg >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00szczegóły »
Przychodnia Medycyny Pracy >> Pn-Pt: 7-14szczegóły »
Poradnia Chorób Zawodowych >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00szczegóły »
Pracownia Psychologii Pracy >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00szczegóły »
Pracownia Fizjoterapii (zabiegi) - czynne w godz.: poniedziałek, wtorek - 7:00-18:00, środa, czwartek, piątek - 7:00-17:00szczegóły »
Poradnia Rehabilitacji (lekarze) >> poniedziałek, wtorek, środa od 8:50-16:25, czwartek 10:25-18:00, piątek 8:50-16:25szczegóły »
 
Liczba odsłon 1521003 od 01.03.2008 r.  |  Wszelkie prawa zastrzeżone 1999 - 2022 © - WOMP Bydgoszcz  |  Projekt i wykonanie - ZUE we współpracy z WOMP Bydgoszcz  |  Logowanie