BIP
 
rejestracja

          

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy


Rejestracja czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.30


Rejestracja telefoniczna - numery:

tel. 52 341 94 66

tel. 52 341 94 04

tel. 52 341 94 70

 

====================================

Inhalacje

           Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy dysponuje profesjonalnym inhalatorium

           z  możliwością inhalacji do krtani, zatok oraz trąbek słuchowych - AMSA.

Cena: 10 zabiegów - 90,- zł.

Istnieje możliwość zakupu jednorazowych zabiegów.

Kontakt telefoniczny lub osobisty: GABINET 506 -tel. 52 341 94 76 lub GABINET 507- tel. 52 341 94 77

===================================================

Uwaga !!!

Dyrektorzy Placówek Oświatowych

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami w ustawie z dn. 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy / Dz. U. z 2004 r. nr 125 poz. 1317 z późn. zm./, wprowadzonymi ustawą z dn. 06.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw / Dz.U. z 2014 poz. 7 art. 2/, badania pełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych nie będą finansowane z budżetu Samorządu Województwa. Zapis art.21a zmienionej ustawy z dn. 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy / Dz. U. z 2004 r. nr 125 poz. 1317 z późn. zm./ stanowi: „ Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki”.

W związku z powyższym w skierowaniach na badania oceniające możliwość podjęcia lub kontynuowania praktycznej nauki zawodu ,podczas której występują czynniki szkodliwe , uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, należy wyraźnie określać, czy badanie dotyczy:  

·         kandydata do szkoły ponadpodstawowej lub wyższej, ucznia takiej szkoły lub studenta

·         kandydata na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Wzór skierowania w zakładce:    „warto wiedzieć – druki do pobrania”.

 

===================================


Badania profilaktyczne pracowników do celów przewidzianych w Kodeksie pracy:

 • skierowanie wystawia pracodawca
 • druk skierowania dostępny w WARTO WIEDZIEĆ / DRUKI DO POBRANIA


Uwaga !!!


W dn. 27.12.2008 r. weszła w życie ustawa z dn. 17.10.2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 220 poz. 1416), która stanowi w art. 12 ust.1, co następuje:

„Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zwany dalej „zleceniodawcą”, z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej „zleceniobiorcą”.

Oznacza to, że badania profilaktyczne mogą być wykonywane wyłącznie pracownikom tych zakładów pracy, które zawarły pisemną umowę na świadczenie usług.


W związku z tym Pracodawców prosimy o:

 • wypełnienie wniosku o zawarcie umowy na świadczenia medyczne (dostępny w: WARTO WIEDZIEĆ / DRUKI DO POBRANIA)
 • kontakt z działem umów - pokój 421, tel. 52 341 94 67 .

Badania profilaktyczne uczniów i studentów do celów przewidzianych w Rozporządzeniu MZ z dn.11.08.2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. Nr 155 poz. 1045).

 • skierowanie wystawia szkoła / uczelnia wyższa
 • druk skierowania dla szkoły / uczelni wyższej dostępny w WARTO WIEDZIEĆ / DRUKI DO POBRANIA
 • uczeń w wieku poniżej 18 r.ż. zgłasza się na badanie z rodzicem lub opiekunem prawnym
 • należy mieć ze sobą: 
 • w przypadku składania przez ucznia podań do 2 lub 3 szkół o profilu zawodowym, prosimy przychodzić na badania jednocześnie ze wszystkimi skierowaniami:
  • ważną legitymację szkolną
  • wszelką dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia ucznia, o ile miało miejsce

Bydgoszcz, 22.01.2014 r.


                                               Dyrektor, Pedagog

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się naborem uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014, w celu usprawnienia wykonywania badań kandydatów do szkół o profilu zawodowym, którzy podczas praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia realizowanych w trybie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 22.08.2010 r. w tej sprawie (Dz.U. nr 155 poz. 1045), Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy prosi o poinformowanie zainteresowanych rodziców i uczniów o:

 • terminie badania dla danej szkoły wg opracowanego harmonogramu
 • możliwości rejestracji telefonicznej (tel. 52 3419466, 3419404, 3419470 w godz. 7:00-14:30)
 • konieczności:
  • zgłaszania się na badania wg harmonogramu (w celu uniknięcia kolejek)
  • zgłaszania się dziecka z rodzicem ( § 4 ust.5 w/wym. rozporządzenia)
  • posiadania ważnej legitymacji szkolnej
  • zgłoszenia się ze skierowaniami do wszystkich szkół, w których dziecko ma zamiar ubiegać się o przyjęcie
  • posiadania dokumentacji medycznej dziecka, w tym:
   • książeczki zdrowia dziecka (0-18 r. ż.)
   • kart informacyjnych z leczenia szpitalnego (u dzieci leczonych)
   • kserokopii kartoteki z leczenia specjalistycznego: neurologicznego, kardiologicznego, psychiatrycznego, pulmonologicznego, alergologicznego (u dzieci leczonych)
   • aktualnej opinii leczącego neurologa łącznie z aktualnym badaniem EEG w przypadku padaczki.

Prosimy o przestrzeganie przez wszystkich zainteresowanych powyższych zasad, ponieważ ja wynika z dotychczasowego doświadczenia, pozwoli usprawnić tryb przeprowadzania badań, o których mowa. 


Pracownia diagnostyki laboratoryjnej >> Pn - Pt: pobór materiału do badań 7.00 – 10.00; wydawanie wyników do godz. 14.30szczegóły »
Pracownia rtg >> Pn - Pt: 7.00 - 15.00szczegóły »
Pracownia badań wibracyjnych >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00 (rejestracja telefoniczna)szczegóły »
Pracownia spirometrii >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00 (rejestracja telefoniczna)szczegóły »
Pracownia ekg >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00szczegóły »
Przychodnia Medycyny Pracy >> Pn - Pt: 7.00 - 14.35szczegóły »
Poradnia Chorób Zawodowych >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00szczegóły »
Pracownia Psychologii Pracy >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00szczegóły »
Pracownia Fizjoterapii (zabiegi) - czynne w godz.: poniedziałek, wtorek - 7:00-18:00, środa, czwartek, piątek - 7:00-17:00szczegóły »
Poradnia Rehabilitacji (lekarze) >> ponedziałek, wtorek, środa od 8:50-16:25, czwartek 10:25-18:00, piątek 8:45-16:25szczegóły »
 
Liczba odsłon 456939 od 01.03.2008 r.  |  Wszelkie prawa zastrzeżone 1999 - 2015 © - WOMP Bydgoszcz  |  Projekt i wykonanie - ZUE we współpracy z WOMP Bydgoszcz  |  Logowanie