BIP
 
rejestracja

                                          

                   

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy


Rejestracja czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.30


Rejestracja telefoniczna - numery:

tel. 52 341 94 66

tel. 52 341 94 04

tel. 52 341 94 70

 

====================================

Inhalacje

           Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy dysponuje profesjonalnym inhalatorium

           z  możliwością inhalacji do krtani, zatok oraz trąbek słuchowych - AMSA.

Cena: 10 zabiegów - 90,- zł.

Istnieje możliwość zakupu jednorazowych zabiegów.

Kontakt telefoniczny lub osobisty: GABINET 506 -tel. 52 341 94 76 lub GABINET 507- tel. 52 341 94 77

===================================================

Uwaga !!!

Dyrektorzy Placówek Oświatowych

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami w ustawie z dn. 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy / Dz. U. z 2004 r. nr 125 poz. 1317 z późn. zm./, wprowadzonymi ustawą z dn. 06.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw / Dz.U. z 2014 poz. 7 art. 2/, badania pełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych nie będą finansowane z budżetu Samorządu Województwa. Zapis art.21a zmienionej ustawy z dn. 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy / Dz. U. z 2004 r. nr 125 poz. 1317 z późn. zm./ stanowi: „ Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki”.

W związku z powyższym w skierowaniach na badania oceniające możliwość podjęcia lub kontynuowania praktycznej nauki zawodu ,podczas której występują czynniki szkodliwe , uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, należy wyraźnie określać, czy badanie dotyczy:  

·         kandydata do szkoły ponadpodstawowej lub wyższej, ucznia takiej szkoły lub studenta

·         kandydata na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Wzór skierowania w zakładce:    „warto wiedzieć – druki do pobrania”.

 

===================================


Badania profilaktyczne pracowników do celów przewidzianych w Kodeksie pracy:

 • skierowanie wystawia pracodawca
 • druk skierowania dostępny w WARTO WIEDZIEĆ / DRUKI DO POBRANIA


Uwaga !!!


W dn. 27.12.2008 r. weszła w życie ustawa z dn. 17.10.2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 220 poz. 1416), która stanowi w art. 12 ust.1, co następuje:

„Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zwany dalej „zleceniodawcą”, z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej „zleceniobiorcą”.

Oznacza to, że badania profilaktyczne mogą być wykonywane wyłącznie pracownikom tych zakładów pracy, które zawarły pisemną umowę na świadczenie usług.


W związku z tym Pracodawców prosimy o:

 • wypełnienie wniosku o zawarcie umowy na świadczenia medyczne (dostępny w: WARTO WIEDZIEĆ / DRUKI DO POBRANIA)
 • kontakt z działem umów - pokój 421, tel. 52 341 94 67 .

Badania profilaktyczne uczniów i studentów do celów przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół  ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów,słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U.z 2014 r. poz. 1144).

 • skierowanie wystawia szkoła / uczelnia wyższa
 • druk skierowania dla szkoły / uczelni wyższej dostępny w WARTO WIEDZIEĆ / DRUKI DO POBRANIA
 • uczeń w wieku poniżej 18 r.ż. zgłasza się na badanie z rodzicem lub opiekunem prawnym
 • należy mieć ze sobą: 
 • w przypadku składania przez ucznia podań do 2 lub 3 szkół o profilu zawodowym, prosimy przychodzić na badania jednocześnie ze wszystkimi skierowaniami:
  • ważną legitymację szkolną
  • wszelką dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia ucznia, o ile miało miejsce

##################################################################

WOMP.PMP-5331-1/2016                                              Bydgoszcz, dn. 25.01.2016 r.

 

                                                                                Dyrektor

                                                                                Pedagog        

         Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się naborem uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017, w celu usprawnienia wykonywania badań kandydatów do szkół o profilu zawodowym, którzy podczas praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia realizowanych w trybie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26.08.2014 r. w tej sprawie (Dz.U. poz. 1144), Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy prosi o poinformowanie zainteresowanych rodziców i uczniów o:

            - terminie badania dla danej szkoły wg opracowanego harmonogramu

            - możliwości rejestracji telefonicznej (tel. 52 3419466, 3419404, 3419470 w godz.    

             700-1400)

            - konieczności:

                      *  zgłaszania się na badania wg harmonogramu (w celu uniknięcia kolejek)

                        *  zgłaszania się dziecka z rodzicem ( §4 ust.5 w/wym. rozporządzenia)

                        *  posiadania ważnej legitymacji szkolnej

                        *  zgłoszenia się ze skierowaniami do wszystkich szkół, w których

                            dziecko ma zamiar ubiegać się o przyjęcie

                        *  posiadania dokumentacji medycznej dziecka,

               w tym

                                   -  książeczki zdrowia dziecka (0-18 r. ż.)

                                    -  kart informacyjnych z leczenia szpitalnego (u dzieci leczonych)

                                    -  kserokopii kartoteki z leczenia specjalistycznego (neurologicznego,

                                      kardiologicznego, psychiatrycznego, pulmonologicznego,

                                      alergologicznego)

                                    - aktualnej opinii leczącego neurologa łącznie z aktualnym badaniem

                                      EEG w przypadku padaczki.

 

Przestrzeganie przez wszystkich zainteresowanych powyższych zasad pozwoli usprawnić tryb przeprowadzania badań, o których mowa.

Harmonogram badań i informację w tej sprawie zamieściliśmy na stronie internetowej www.womp.bydgoszcz.pl
Harmonogram badania uczniów na rok 2016

L.p.

Termin badania

Gimnazjum – adres

 

 

1.

14   marca – poniedziałek

15   marca - wtorek

Gimnazjum nr 2     85-790   Bydgoszcz    ul. Kromera 11,

Gimnazjum nr 2     86 -100  Koronowo    ul. Sobieskiego 16,

Gimnazjum nr 36   85- 320  Bydgoszcz   ul. Waryńskiego 1,

 

2.

16 marca – środa

17 marca - czwartek

Gimnazjum nr 41  85-201   Bydgoszcz   ul. Graniczna 12,

Gimnazjum nr 39   85- 149   Bydgoszcz   ul. Jesionowa  3 a,

Gimnazjum nr 5     85- 796   Bydgoszcz   ul. Berlinga 17,

 

3.

18 marca - piątek

Gimnazjum nr 8   85-707   Bydgoszcz   ul. Bałtycka  59,

Gimnazjum Edukacji  Innowacyjnej 85-133 Bydgoszcz  ul. Lenartowicza 33-35

 

4.

21 marca – poniedziałek

22  marca-   wtorek

Gimnazjum nr 1     86-010   Koronowo   ul. Pomianowskiego 16,

Gimnazjum nr 37   85- 304  Bydgoszcz   ul. Kcyńska  49,

Gimnazjum nr 24   85- 079  Bydgoszcz   ul. Kościuszki  37a,

 

5.

23 marca – środa

 

 

Gimnazjum nr 40     85-085  Bydgoszcz   ul.Fordońska17,

Specjalne

Gimnazjum nr 1     86- 014  Wojnowo    

Gimnazjum nr 2    86-031   Osielsko      ul. Centralna 7,

 

6.

4 kwietnia – poniedziałek

5 kwietnia-  wtorek

 

Gimnazjum nr 32      85- 435   Bydgoszcz   ul. Sardynkowa 7,

Gimnazjum nr 33       85-360    Bydgoszcz   ul. Pijarów 4,

Gimnazjum nr  1        89-200    Szubin         ul.  Św. Marcina 11

 

7.

6 kwietnia – środa

7  kwietnia-  czwartek

 

Gimnazjum nr 6    85- 092   Bydgoszcz   ul. Karłowicza 2,

Sportowe

Gimnazjum            86- 013   Mąkowarsko ul. Tucholska 8,

Gimnazjum            86- 017   Wierzchucin Królewski

8.

8 kwietnia –  piątek

Gimnazjum nr 2    86-005    Białe Błota  ul. Czysta 1a,

 

 

9.

11kwietnia  - poniedziałek

12 kwietnia - wtorek

 

 

Gimnazjum            86-413    Wąwelno     ul. Szkolna 1,

Gimnazjum            86-011    Wtelno 165,

Gimnazjum            86-014    Sicienko ul. Bydgoska 8,

 

 

10.

13 kwietnia – środa

14 kwietnia - czwartek

 

Gimnazjum             86- 070  Dąbrowa Chełmińska ul. Sportowa 1,

Gimnazjum nr16    85- 863  Bydgoszcz   ul. Kragujewca 10,

Gimnazjum             86- 065  Łochowo      ul. Wierzbowa 2,   

 

11

 

 

 

 25 kwietnia-  poniedziałek

26 kwietnia -  wtorek

 

 

Gimnazjum nr 48        85- 320  Bydgoszcz   ul. Stawowa 39,

Gimnazjum                  86- 022  Kotomierz    ul. Koronowska 2,

Gimnazjum                  85 -137 Bydgoszcz    ul. Leszczyńskiego 49,

Katolickie

 

 

12.

27 kwietnia-   środa

28 kwietnia - czwartek

Gimnazjum nr 2     86-050   Solec Kujawski ul. 29 Listopada 7,

Gimnazjum nr 1      86- 031  Żołędowo    ul. Bydgoska 24,

Gimnazjum Nr 17    85- 866  Bydgoszcz   ul. Z. Nałkowskiej 9,

 

 

13.

29 kwietnia – piątek

 

 

Gimnazjum                 86- 022 Wudzyń     ul. Zamkowa 12  ,

Gimnazjum                 85- 218  Bydgoszcz ul. W. Pola 19,

Społeczne

 

14.

4 maja-  środa

5 maja-  czwartek

 

Gimnazjum nr 23         85- 138  Bydgoszcz  ul. Czackiego 8,

Gimnazjum                   86- 110   Koronowo  ul. Szkolna 4

Awans

Gimnazjum Nr 49       85-  829 Bydgoszcz   ul. Szarych Szeregów 4a

 

15.

6 maja - piątek

Gimnazjum                  86-070  Czarże           ul. Chełmińska 47,                                                           

 

16.

9 maja – poniedziałek

10 maja – wtorek

 

 

Gimnazjum nr 29    85-405  Bydgoszcz   ul. Koronowska 74,

Gimnazjum              86-182  Świekatowo  ul. Dworcowa 20 a,

Gimnazjum nr 47    85- 208 Bydgoszcz    ul. Nowogrodzka 3,

 

17.

11 maja – środa

12 maja czwartek

Gimnazjum nr 1       86-050    Solec Kujawski  ul. Kościuszki 12,

Gimnazjum nr 25     85-057    Bydgoszcz  ul. Fredry 3,

Gimnazjum               85- 794   Bydgoszcz  ul.  Pod Reglami 1,

 

 

 

18.

13 maja -piątek

Gimnazjum nr 50      85- 014 Bydgoszcz  ul. Staszica 4,

Gimnazjum                85- 004  Bydgoszcz  ul. Plac Wolności 9,

Klasyczne

 

 

 

19.

16 maja – poniedziałek

17 maja - wtorek

Gimnazjum nr 9         85- 717  Bydgoszcz   ul.Gajowa 94,

Gimnazjum nr 38       85-868  Bydgoszcz   ul. A.G. Siedleckiego 11,

 

 

 

20.

18 maja – środa

19 maja - czwartek

Gimnazjum nr 27         85- 213  Bydgoszcz   ul. Kruszwicka 2,

Gimnazjum nr 20         85- 164  Bydgoszcz   ul. Karpacka 30,

Gimnazjum                   85- 224  Bydgoszcz   ul. Św. Trójcy 26

Niepubliczne

 

 

21.

 

20 maja - piątek

Gimnazjum nr 15        85-861   Bydgoszcz   ul. Glinki 117,  

Gimnazjum                  89- 200   Szubin          ul. Strażacka 20    ,

 w Rynarzewie                                                                                                                                                                

 

 

22.

 

23 maja – poniedziałek

24 maja -  wtorek

 

 

Gimnazjum nr 57      85-641   Bydgoszcz  ul. Czerkaska 8,

Gimnazjum nr 22      85-158   Bydgoszcz  ul. Gen. J.Dąbrowskiego

                                                                                                  8,

 

23.

 

25 maja - środa

Gimnazjum nr1         85- 790   Bydgoszcz  ul. Sielska 34,

Sportowe

Gimnazjum nr7          85- 775  Bydgoszcz  ul. Kapliczna 7,

 

 

24.

 

 

2 czerwca – czwartek

3 czerwca - piątek

Gimnazjum nr 3        85- 792   Bydgoszcz    ul. Gawędy 5,

Gimnazjum nr 52      85- 650    Bydgoszcz  ul. Cicha 59

 

 

 

25.

6 czerwca – poniedziałek

7 czerwca - wtorek

 

 

Gimnazjum nr 28      85-158    Bydgoszcz   ul. Żeglarska 67,

Gimnazjum                86-060     Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa1,

Gimnazjum                 86- 022    Dobrcz        ul. Długa 33,

 

 

 

26.

8 czerwca – środa

9 czerwca - czwartek

Gimnazjum nr 34      85- 391  Bydgoszcz  ul. Nakielska 273,

Gimnazjum                86-070  Ostromecko ul. Szkolna 1,

I Gimnazjum              85- 120 Bydgoszcz    ul. Nowodworska 17,

Katolickie

 

 

 

 

27.

10 czerwca - piątek

Gimnazjum nr 58     85- 222  Bydgoszcz   ul. Czartoryskiego 18,

Mistrzostwa Sportowego

Gimnazjum nr 56     85- 827  Bydgoszcz   ul. Westerplatte 2,

 

28.

13 czerwca – poniedziałek

14 czerwca - wtorek

Gimnazjum nr 51       85-643  Bydgoszcz ul. 11 Listopada 4,

Gimnazjum nr 30       85-446  Bydgoszcz ul. Puszczykowa 11,

 

 

29.

15 czerwca – środa

16 czerwca -  czwartek

 

Gimnazjum nr 35        85-323  Bydgoszcz   ul. Stawowa 41

Gimnazjum                   86- 061 Brzoza ul. Powstańców Wlkp.31a

Gimnazjum nr 30         85- 469 Bydgoszcz  ul.Opławiec 157,

 

 

30.

17 czerwca - piątek

 

Gimnazjum nr 12     85-873  Bydgoszcz   ul. Hutnicza 89,            

Gimnazjum nr 46     85-120 Bydgoszcz    ul. Nowodworska 13

 

31.

20 czerwca – poniedziałek

21 czerwca - wtorek

Gimnazjum nr 53 i 54    85-796  Bydgoszcz    ul. Berlinga 13,

Mistrzostwa Sportowego

Gimnazjum nr 44           85-775  Bydgoszcz  ul.Traugutta 5,

 

   

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej >> Pn - Pt: pobór materiału do badań 7.00 – 10.00; wydawanie wyników do godz. 14.30szczegóły »
Pracownia rtg >> Pn - Pt: 7.00 - 16:30szczegóły »
Pracownia badań wibracyjnych >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00 (rejestracja telefoniczna)szczegóły »
Pracownia spirometrii >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00 (rejestracja telefoniczna)szczegóły »
Pracownia ekg >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00szczegóły »
Przychodnia Medycyny Pracy >> Pn. - 7:00 - 16:00, Wt - Śr. 7:00 - !4:35. Czw. - Piąt. 7:00 - !5:15szczegóły »
Poradnia Chorób Zawodowych >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00szczegóły »
Pracownia Psychologii Pracy >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00szczegóły »
Pracownia Fizjoterapii (zabiegi) - czynne w godz.: poniedziałek, wtorek - 7:00-18:00, środa, czwartek, piątek - 7:00-17:00szczegóły »
Poradnia Rehabilitacji (lekarze) >> poniedziałek, wtorek, środa od 8:50-16:25, czwartek 10:25-18:00, piątek 8:45-16:25szczegóły »
 
Liczba odsłon 601574 od 01.03.2008 r.  |  Wszelkie prawa zastrzeżone 1999 - 2016 © - WOMP Bydgoszcz  |  Projekt i wykonanie - ZUE we współpracy z WOMP Bydgoszcz  |  Logowanie