BIP
 
rejestracja


Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy


Rejestracja czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.30


Rejestracja telefoniczna - numery:

tel. 52 341 94 66

tel. 52 341 94 04

tel. 52 341 94 70

 

====================================

Inhalacje

           Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy dysponuje profesjonalnym inhalatorium

           z  możliwością inhalacji do krtani, zatok oraz trąbek słuchowych.

Cena: 10 zabiegów - 90,- zł.

Istnieje możliwość zakupu jednorazowych zabiegów.

Kontakt telefoniczny lub osobisty: GABINET 506 -tel. 52 341 94 76 lub GABINET 507- tel. 52 341 94 77

===================================================


Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy zaprasza osoby zameldowane w Województwie Kujawsko-Pomorskim do skorzystania z bezpłatnych badań krwi w ramach „Programu wykrywania zakażeń wzw B i C”.

Na badania można zgłaszać się codziennie w godzinach 7.00 – 10.00 do laboratorium Ośrodka (V piętro, tel. kontaktowy: 52 3419480).

Program jest finansowany ze środków:

- Urzędu Marszałkowskiego     

- Urzędu Miasta Bydgoszczy     

- Urzędu Gminy Dobrcz              

- Urzędu Gminy Świekatowo     


===================================

Uwaga !!!

Dyrektorzy Placówek Oświatowych

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami w ustawie z dn. 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy / Dz. U. z 2004 r. nr 125 poz. 1317 z późn. zm./, wprowadzonymi ustawą z dn. 06.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw / Dz.U. z 2014 poz. 7 art. 2/, badania pełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych nie będą finansowane z budżetu Samorządu Województwa. Zapis art.21a zmienionej ustawy z dn. 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy / Dz. U. z 2004 r. nr 125 poz. 1317 z późn. zm./ stanowi: „ Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki”.

W związku z powyższym w skierowaniach na badania oceniające możliwość podjęcia lub kontynuowania praktycznej nauki zawodu ,podczas której występują czynniki szkodliwe , uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, należy wyraźnie określać, czy badanie dotyczy:  

·         kandydata do szkoły ponadpodstawowej lub wyższej, ucznia takiej szkoły lub studenta

·         kandydata na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Wzór skierowania w zakładce:    „warto wiedzieć – druki do pobrania”.

 

===================================


Badania profilaktyczne pracowników do celów przewidzianych w Kodeksie pracy:

 • skierowanie wystawia pracodawca
 • druk skierowania dostępny w WARTO WIEDZIEĆ / DRUKI DO POBRANIA


Uwaga !!!


W dn. 27.12.2008 r. weszła w życie ustawa z dn. 17.10.2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 220 poz. 1416), która stanowi w art. 12 ust.1, co następuje:

„Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zwany dalej „zleceniodawcą”, z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej „zleceniobiorcą”.

Oznacza to, że badania profilaktyczne mogą być wykonywane wyłącznie pracownikom tych zakładów pracy, które zawarły pisemną umowę na świadczenie usług.


W związku z tym Pracodawców prosimy o:

 • wypełnienie wniosku o zawarcie umowy na świadczenia medyczne (dostępny w: WARTO WIEDZIEĆ / DRUKI DO POBRANIA)
 • kontakt z działem umów - pokój 421, tel. 52 341 94 67 .

Badania profilaktyczne uczniów i studentów do celów przewidzianych w Rozporządzeniu MZ z dn.11.08.2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. Nr 155 poz. 1045).

 • skierowanie wystawia szkoła / uczelnia wyższa
 • druk skierowania dla szkoły / uczelni wyższej dostępny w WARTO WIEDZIEĆ / DRUKI DO POBRANIA
 • uczeń w wieku poniżej 18 r.ż. zgłasza się na badanie z rodzicem lub opiekunem prawnym
 • należy mieć ze sobą: 
 • w przypadku składania przez ucznia podań do 2 lub 3 szkół o profilu zawodowym, prosimy przychodzić na badania jednocześnie ze wszystkimi skierowaniami:
  • ważną legitymację szkolną
  • wszelką dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia ucznia, o ile miało miejsce

Bydgoszcz, 22.01.2014 r.


                                               Dyrektor, Pedagog

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się naborem uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014, w celu usprawnienia wykonywania badań kandydatów do szkół o profilu zawodowym, którzy podczas praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia realizowanych w trybie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 22.08.2010 r. w tej sprawie (Dz.U. nr 155 poz. 1045), Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy prosi o poinformowanie zainteresowanych rodziców i uczniów o:

 • terminie badania dla danej szkoły wg opracowanego harmonogramu
 • możliwości rejestracji telefonicznej (tel. 52 3419466, 3419404, 3419470 w godz. 7:00-14:30)
 • konieczności:
  • zgłaszania się na badania wg harmonogramu (w celu uniknięcia kolejek)
  • zgłaszania się dziecka z rodzicem ( § 4 ust.5 w/wym. rozporządzenia)
  • posiadania ważnej legitymacji szkolnej
  • zgłoszenia się ze skierowaniami do wszystkich szkół, w których dziecko ma zamiar ubiegać się o przyjęcie
  • posiadania dokumentacji medycznej dziecka, w tym:
   • książeczki zdrowia dziecka (0-18 r. ż.)
   • kart informacyjnych z leczenia szpitalnego (u dzieci leczonych)
   • kserokopii kartoteki z leczenia specjalistycznego: neurologicznego, kardiologicznego, psychiatrycznego, pulmonologicznego, alergologicznego (u dzieci leczonych)
   • aktualnej opinii leczącego neurologa łącznie z aktualnym badaniem EEG w przypadku padaczki.

Prosimy o przestrzeganie przez wszystkich zainteresowanych powyższych zasad, ponieważ ja wynika z dotychczasowego doświadczenia, pozwoli usprawnić tryb przeprowadzania badań, o których mowa.

Harmonogram badania uczniów na rok 2014
 
L.p.
Termin badania
Gimnazjum – adres
 
1.

3 marca - poniedziałek

Gimnazjum Nr 41    85 – 201 Bydgoszcz ul. Graniczna 12

Gimnazjum Nr 46    85 – 320 Bydgoszcz ul.Waryńskiego 1

Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych                                        
86 – 100 Koronowo  ul. Sobieskiego 16
 
2.
4 marca -   wtorek
Gimnazjum Specjalne Nr 39

85- 149 Bydgoszcz   ul. Jesionowa 3a

Gimnazjum Specjalne Nr 40    

85- 085 Bydgoszcz   ul. Fordońska 17

 
3.
5 marca -  środa

Gimnazjum Nr 24   85-079 Bydgoszcz   ul. Kościuszki 37a

Gimnazjum Nr 8    85- 707 Bydgoszcz   ul. Bałtycka    59
 
4.
6 marca -  czwartek
Gimnazjum            86- 013 Mąkowarsko ul. Tucholska 8

Gimnazjum            86 -017 Wierzchucin Królewski

 
 5.
7 marca - piątek

Gimnazjum Nr 37   85- 304 Bydgoszcz   ul. Kcyńska 49

 
 6.

 10 marca - poniedziałek

 11 marca - wtorek
Gimnazjum Nr 2      85-790 Bydgoszcz  ul. Kromera   11
                             
 7.
 12 marca – środa

 13 marca - czwartek

Gimnazjum Nr 5     85-796 Bydgoszcz ul. Berlinga    17
 
 8.
 14 marca - piątek

Gimnazjum Sportowe Nr 6      

85- 092 Bydgoszcz ul. Karłowicza 2

                                                           

 9.
 17 marca - poniedziałek
Gimnazjum Nr 1 86-010 Koronowo ul.Pomianowskiego 16                                                                    
 
10
 18 marca – wtorek
 19 marca - środa
Gimnazjum              86-005 Białe Błota  ul. Czysta 1a
 
11.
 20 marca – czwartek
 21 marca - piątek
Gimnazjum Nr 16    85-863 Bydgoszcz ul. Kragujewca 10
 
12.
24 marca - poniedziałek
Gimnazjum Nr 2 86-050 Solec Kujawski ul.29 Listopada 7

                                                                                            

13.
25 marca – wtorek
26 marca - środa
 

Gimnazjum Nr 32   85-435 Bydgoszcz   ul Sardynkowa 7

14
27 marca – czwartek
28 marca - piątek

Gimnazjum Nr 3     85-792 Bydgoszcz   ul. Gawędy   5

 
15.
31marca -  poniedziałek

Gimnazjum Nr 17   85-138  Bydgoszcz   ul. Kapliczna 7

                                                   

16
1 kwietnia- wtorek
2 kwietnia - środa

Gimnazjum Nr 9    85-717 Bydgoszcz     ul. Gajowa    94

 
17.
3 kwietnia – czwartek
4 kwietnia - piątek

Gimnazjum Nr 25  85- 057 Bydgoszcz     ul. Fredry     3

 
18.
7 kwietnia - poniedziałek
8 kwietnia - wtorek

Gimnazjum Nr 35 85- 323 Bydgoszcz      ul. Stawowa 41

 
19.

 9 kwietnia  -   środa    

10 kwietnia - czwartek
Gimnazjum Nr 38 
85- 868 Bydgoszcz ul A.Grzymały-Siedleckiego 11   
               
20.
11 kwietnia - piątek
Gimnazjum           86- 065 Łochowo    ul. Wierzbowa 2
 
21.
14 kwietnia - poniedziałek

Gimnazjum 86-070  Dąbrowa Chełmińska, ul. Sportowa 1

Gimnazjum Nr 15        85- 861 Bydgoszcz   ul. Glinki 117

 
22.
15 kwietnia -  wtorek
Gimnazjum Nr 33       85-360 Bydgoszcz  ul. Pijarów 4    
                                                   
23.
16 kwietnia -  środa

Gimnazjum Nr 1         86-031 Żołędowo ul. Bydgoska 24

Gimnazjum w Zespole Szkół           
 86-022 Kotomierz ul. Koronowska 2
 
24
 5 maja -       poniedziałek

Gimnazjum Nr 20       85- 164 Bydgoszcz ul. Karpacka 30

 
25

 6 maja -      wtorek

 
Gimnazjum Nr 10     85- 641 Bydgoszcz ul. Czerkaska  8
Gimnazjum               86- 022 Wudzyń     ul. Zamkowa 12
 
26.
7 maja  -       środa
 
Gimnazjum Nr 22    
 85-158 Bydgoszcz ul. Gen .J. Dąbrowskiego  8
 
27.
8 maja -       czwartek
Gimnazjum Nr 27     85-213 Bydgoszcz  ul. Kruszwicka 2
 
 
28.
9 maja      -  piątek

Gimnazjum Sportowe Nr 1    

85- 790 Bydgoszcz ul. Sielska 34
 
 
29.
 
12 maja -    poniedziałek
 
Gimnazjum    86- 070 Czarże      ul. Chełmińska 47

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego  Nr 26                                              85-222 Bydgoszcz ul. Czartoryskiego 18

 
30.
13 maja -    wtorek
 

Gimnazjum Nr 52  85-650 Bydgoszcz  ul. Cicha       59

Gimnazjum Nr 2     86-031 Osielsko       ul. Centralna 7
 
31.
14 maja   - środa
Gimnazjum             86-182 Świekatowo ul. Dworcowa 20a
 
32.
15 maja -   czwartek
Gimnazjum w Rynarzewie 89-200 Szubin ul. Strażacka 20
               
Gimnazjum Nr 49 
85- 829  Bydgoszcz  ul. Szarych Szeregów 4 a          
          
33.
16 maja - piątek
Gimnazjum Nr 12  85- 873 Bydgoszcz ul. Hutnicza 89
 
34.
19 maja -  poniedziałek
 
Gimnazjum        86-060 Nowa Wieś Wielka ul.Ogrodowa1                                               
Gimnazjum       86-011    Wtelno 165
 
35.
20 maja  - wtorek

Gimnazjum Nr 34   85- 391   Bydgoszcz ul. Nakielska 273

 
36.
21 maja -  środa

Gimnazjum Nr 29  85-405 Bydgoszcz   ul. Koronowska 74

 
 
37.
22 maja - czwartek
Gimnazjum          86-061 Brzoza ul Powstańców Wlkp 31a
Gimnazjum          85-446 Bydgoszcz ul .Puszczykowa 11
 
38.
23 maja -  piątek
Gimnazjum        86- 022  Dobrcz       ul. Długa 33
 
 
39.
26 maja - poniedziałek
Gimnazjum Nr 30     85-469 Bydgoszcz ul. Opławiec 157
 
 
40.
27 maja - wtorek

Gimnazjum Nr 51     85- 643 Bydgoszcz ul. 11Listopada 4

 Gimnazjum nr 23  85-138 Bydgoszcz ul. Czackiego 8
41.
28 maja - środa
Gimnazjum Nr 1 86-050 Solec Kujawski ul. Kościuszki 12

  Gimnazjum nr 23 85-138 Bydgoszcz ul. Czackiego 8                                                                                       

42.
29 maja - czwartek

Gimnazjum                 86-014 Sicienko    ul. Bydgoska 8

 
 
43.
30  maja - piątek
 
Gimnazjum Nr 50       85-014 Bydgoszcz ul. Staszica    4
44.
2 czerwca - poniedziałek
 

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Nr 53 i 54

85- 796 Bydgoszcz ul. Berlinga 13
 
45.
3 czerwca - wtorek
Gimnazjum Nr 46 85-360 Bydgoszcz  ul. Nowodworska 16
                                                                                         

Gimnazjum Nr 47 85-208 Bydgoszcz ul. Nowogrodzka 3

                                                                                                              

 
46
4 czerwca - środa
 
Gimnazjum                   86-014 Wojnowo
47.
5 czerwca-   czwartek
 
Gimnazjum                   86-070 Ostromecko ul. Szkolna 1

Gimnazjum                   86- 413 Wąwelno    ul. Szkolna 1     

 
48.
6 czerwca-   piątek

Gimnazjum Nr 48         85-320 Bydgoszcz  ul. Stawowa 39

 
 
 
49.
9 czerwca -  poniedziałek

Gimnazjum AWANS    86-110 Koronowo ul. Szkolna   4

                              .                                                             
Gimnazjum Nr 56      85-827 Bydgoszcz ul. Westerplatte 2
 
 
50.
10 czerwca - worek

Gimnazjum Nr 44      85-775 Bydgoszcz  ul Traugutta 5

Gimnazjum Nr 28      85-       Bydgoszcz ul. Żeglarska 67

 
 
51
11 czerwca- środa
Gimnazjum Nr 17    

85-866 Bydgoszcz   ul. Z. Nałkowskiej 9

Gimnazjum Niepubliczne   

85- 224 Bydgoszcz ul . Św. Trójcy 26
 
 
52.
12 czerwca- czwartek
Gimnazjum Klasyczne  85-004 Bydgoszcz  Plac Wolności 9
 
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego
85-794 Bydgoszcz ul. Pod Reglami1
Gimnazjum Katolickie
85-120 Bydgoszcz ul. Nowodworska 17

                                                                                           

 
53.
13 czerwca - piątek
Gimnazjum Katolickie 

85-137 Bydgoszcz ul. Leszczyńskiego 49                                                                                                                             

Gimnazjum Społeczne   85-218 Bydgoszcz  ul. W. Pola 19

 


 


Pracownia diagnostyki laboratoryjnej >> Pn - Pt: pobór materiału do badań 7.00 – 10.00; wydawanie wyników do godz. 14.30szczegóły »
Pracownia rtg >> Pn - Pt: 7.00 - 15.00szczegóły »
Pracownia badań wibracyjnych >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00 (rejestracja telefoniczna)szczegóły »
Pracownia spirometrii >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00 (rejestracja telefoniczna)szczegóły »
Pracownia ekg >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00szczegóły »
Przychodnia Medycyny Pracy >> Pn - Pt: 7.00 - 14.35szczegóły »
Poradnia Chorób Zawodowych >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00szczegóły »
Pracownia Psychologii Pracy >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00szczegóły »
Pracownia Fizjoterapii (zabiegi) >> w miesiącu lipcu i sierpniu czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:00szczegóły »
Poradnia Rehabilitacji (lekarze) >> ponedziałek, wtorek, środa od 9:00-14:00 dodatkowo wtorek 15:30-18:00 czwartek i piątek 7:00-12:00 i od 13:00 do 18:00szczegóły »
 
Liczba odsłon 410915 od 01.03.2008 r.  |  Wszelkie prawa zastrzeżone 1999 - 2014 © - WOMP Bydgoszcz  |  Projekt i wykonanie - ZUE we współpracy z WOMP Bydgoszcz  |  Logowanie