BIP
 
rejestracja

                                          

                   

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy


Rejestracja czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.30


Rejestracja telefoniczna - numery:

tel. 52 341 94 66

tel. 52 341 94 04

tel. 52 341 94 70

 

====================================

Inhalacje

           Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy dysponuje profesjonalnym inhalatorium

           z  możliwością inhalacji do krtani, zatok oraz trąbek słuchowych - AMSA.

Cena: 10 zabiegów - 90,- zł.

Istnieje możliwość zakupu jednorazowych zabiegów.

Kontakt telefoniczny lub osobisty: GABINET 506 -tel. 52 341 94 76 lub GABINET 507- tel. 52 341 94 77

===================================================

Uwaga !!!

Dyrektorzy Placówek Oświatowych

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami w ustawie z dn. 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy / Dz. U. z 2004 r. nr 125 poz. 1317 z późn. zm./, wprowadzonymi ustawą z dn. 06.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw / Dz.U. z 2014 poz. 7 art. 2/, badania pełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych nie będą finansowane z budżetu Samorządu Województwa. Zapis art.21a zmienionej ustawy z dn. 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy / Dz. U. z 2004 r. nr 125 poz. 1317 z późn. zm./ stanowi: „ Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki”.

W związku z powyższym w skierowaniach na badania oceniające możliwość podjęcia lub kontynuowania praktycznej nauki zawodu ,podczas której występują czynniki szkodliwe , uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, należy wyraźnie określać, czy badanie dotyczy:  

·         kandydata do szkoły ponadpodstawowej lub wyższej, ucznia takiej szkoły lub studenta

·         kandydata na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Wzór skierowania w zakładce:    „warto wiedzieć – druki do pobrania”.

 

===================================


Badania profilaktyczne pracowników do celów przewidzianych w Kodeksie pracy:

 • skierowanie wystawia pracodawca
 • druk skierowania dostępny w WARTO WIEDZIEĆ / DRUKI DO POBRANIA


Uwaga !!!


W dn. 27.12.2008 r. weszła w życie ustawa z dn. 17.10.2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 220 poz. 1416), która stanowi w art. 12 ust.1, co następuje:

„Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zwany dalej „zleceniodawcą”, z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej „zleceniobiorcą”.

Oznacza to, że badania profilaktyczne mogą być wykonywane wyłącznie pracownikom tych zakładów pracy, które zawarły pisemną umowę na świadczenie usług.


W związku z tym Pracodawców prosimy o:

 • wypełnienie wniosku o zawarcie umowy na świadczenia medyczne (dostępny w: WARTO WIEDZIEĆ / DRUKI DO POBRANIA)
 • kontakt z działem umów - pokój 421, tel. 52 341 94 67 .

Badania profilaktyczne uczniów i studentów do celów przewidzianych w Rozporządzeniu MZ z dn.11.08.2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. Nr 155 poz. 1045).

 • skierowanie wystawia szkoła / uczelnia wyższa
 • druk skierowania dla szkoły / uczelni wyższej dostępny w WARTO WIEDZIEĆ / DRUKI DO POBRANIA
 • uczeń w wieku poniżej 18 r.ż. zgłasza się na badanie z rodzicem lub opiekunem prawnym
 • należy mieć ze sobą: 
 • w przypadku składania przez ucznia podań do 2 lub 3 szkół o profilu zawodowym, prosimy przychodzić na badania jednocześnie ze wszystkimi skierowaniami:
  • ważną legitymację szkolną
  • wszelką dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia ucznia, o ile miało miejsce

Bydgoszcz, 22.01.2015 r.


                                               Dyrektor, Pedagog

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się naborem uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016, w celu usprawnienia wykonywania badań kandydatów do szkół o profilu zawodowym, którzy podczas praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia realizowanych w trybie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26.08.2014 r. w tej sprawie (Dz.U.poz. 1144), Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy prosi o poinformowanie zainteresowanych rodziców i uczniów o:

 • terminie badania dla danej szkoły wg opracowanego harmonogramu
 • możliwości rejestracji telefonicznej (tel.52 3419400, 52 3419466, 52 3419470 w godz. 9:00-14:00)
 • konieczności:
  • zgłaszania się na badania wg harmonogramu (w celu uniknięcia kolejek)
  • zgłaszania się dziecka z rodzicem ( § 4 ust.5 w/wym. rozporządzenia)
  • posiadania ważnej legitymacji szkolnej
  • zgłoszenia się ze skierowaniami do wszystkich szkół, w których dziecko ma zamiar ubiegać się o przyjęcie
  • posiadania dokumentacji medycznej dziecka,
  • w tym:
   • książeczki zdrowia dziecka (0-18 r. ż.)
   • kart informacyjnych z leczenia szpitalnego (u dzieci leczonych)
   • kserokopii kartoteki z leczenia specjalistycznego: neurologicznego, kardiologicznego, psychiatrycznego, pulmonologicznego, alergologicznego (u dzieci leczonych)
   • aktualnej opinii leczącego neurologa łącznie z aktualnym badaniem EEG w przypadku padaczki.

Prosimy o przestrzeganie przez wszystkich zainteresowanych powyższych zasad, ponieważ jak wynika z dotychczasowego doświadczenia, pozwoli usprawnić tryb przeprowadzania badań, o których mowa.


Harmonogram badania uczniów na rok 2015

 

 

L.p.

Termin badania

Gimnazjum – adres

 

 

1.

 

9     marca – poniedziałek

10   marca - wtorek

Gimnazjum Nr 2                85-790   Bydgoszcz    ul. Kromera 11,

Gimnazjum Nr 2                86-100  Koronowo    ul. Sobieskiego 16,

Gimnazjum Nr 36              85- 320  Bydgoszcz   ul. Waryńskiego 1,

 

 

2.

 

11 marca - środa

12 marca - czwartek

Gimnazjum Nr 41              85-201   Bydgoszcz   ul. Graniczna 12,

Gimnazjum Nr 39              85-149   Bydgoszcz   ul. Jesionowa  3 a,

Gimnazjum Nr 5                85-796   Bydgoszcz   ul. Berlinga 17,

 

 

3.

 

13marca - piątek

 

Gimnazjum Nr 8               85-707   Bydgoszcz   ul. Bałtycka  59,

 

 

4.

 

16 marca - poniedziałek

17 marca - wtorek

Gimnazjum Nr 1              86-010   Koronowo   ul. Pomianowskiego 16,

Gimnazjum Nr 37            85- 304  Bydgoszcz   ul. Kcyńska  49,

Gimnazjum Nr 24            85- 079  Bydgoszcz   ul. Kościuszki  37a,

 

 

5.

 

18 marca - środa

19 marca - czwartek

Gimnazjum Nr 40                  85-085  Bydgoszcz   ul.Fordońska17,

Specjalne Gimnazjum Nr 1     86- 014  Wojnowo   

Gimnazjum Nr 2                    86-031   Osielsko      ul. Centralna 7,

 

 

6.

 

20 marca - piątek

 

 

Gimnazjum Nr 32                  85- 435   Bydgoszcz   ul. Sardynkowa 7,

 

 

7.

 

23 marca - poniedziałek

 24 marca -  wtorek

 

 

Gimnazjum Nr 6                  85- 092   Bydgoszcz   ul. Karłowicza 2,

Sportowe Gimnazjum           86- 013   Mąkowarsko ul. Tucholska 8,

Gimnazjum                         86- 017   Wierzchucin Królewski

 

 

8.

 

25 marca - środa

 26 marca  - czwartek

 

Gimnazjum Nr 2                 86-005    Białe Błota  ul. Czysta 1a,

Gimnazjum                        86-413    Wąwelno     ul. Szkolna 1,

Gimnazjum                        86-011   Wtelno 165,

 

 

9.

 

27 marca  - piątek

 

 

Gimnazjum Nr 33              85-360   Bydgoszcz    ul. Pijarów 4 ,

 

 

10

 

 

 

 

30 marca -  poniedziałek

31 marca -  wtorek

 

 

Gimnazjum                      86- 070  Dąbrowa Chełmińska ul. Sportowa 1,

Gimnazjum Nr16              85- 863  Bydgoszcz   ul. Kragujewca 10,

Gimnazjum                      86- 065  Łochowo      ul. Wierzbowa 2,  

11.

 

8 kwietnia -  środa

 9 kwietnia - czwartek

 

Gimnazjum Nr 2              86-050   Solec Kujawski ul. 29 Listopada 7,

Gimnazjum Nr 1              86- 031  Żołędowo    ul. Bydgoska 24,

Gimnazjum Nr 17            85- 866  Bydgoszcz   ul. Z. Nałkowskiej 9,

 

 

 

12.

 

10 kwietnia – piątek

 

 

Gimnazjum                                86- 022 Wudzyń     ul. Zamkowa 12  ,

Gimnazjum      Społeczne           85- 218  Bydgoszcz ul. W. Pola 19

 

13.

 13 kwietnia -  poniedziałek

 14 kwietnia -  wtorek

Gimnazjum Nr 23                      85- 138  Bydgoszcz  ul. Czackiego 8,

Gimnazjum                               86- 110   Koronowo  ul. Szkolna 4

Awans

 

 

14.

 

15 kwietnia -  środa

 16 kwietnia -  czwartek

 

Gimnazjum                              86-070  Czarże           ul. Chełmińska 47,

Gimnazjum Nr 9                       85- 717 Bydgoszcz    ul. Gajowa 94,

Gimnazjum Nr 49                     85-  829 Bydgoszcz   ul. Szarych Szeregów 4a,

                                                                                        

 

15.

 

17 kwietnia – piątek

 

Gimnazjum                              86- 014 Sicienko      ul. Bydgoska 8,

 

 

16.

27 kwietnia – poniedziałek

 

28 kwietnia - wtorek


 

Gimnazjum Nr 1                      86-050    Solec Kujawski  ul. Kościuszki 12,

Gimnazjum Nr 25                    85-057    Bydgoszcz  ul. Fredry 3,

Gimnazjum                             85- 794   Bydgoszcz  ul.  Pod Reglami 1,

 

 

17.

 

29 kwietnia -  środa  

 30 kwietnia   - czwartek

 

Gimnazjum Nr 38                       85-868  Bydgoszcz   ul. A.G. Siedleckiego 11,

Gimnazjum Nr 50                       85- 014 Bydgoszcz  ul. Staszica 4,

Gimnazjum  Klasyczne              85- 004  Bydgoszcz  ul. Plac Wolności 9,

 

 

 

 

 

 

18.

 

 4maja    -    poniedziałek

5 maja   -    wtorek

 

Gimnazjum Nr 48               85- 320  Bydgoszcz   ul. Stawowa 39,

Gimnazjum                       86- 022  Kotomierz    ul. Koronowska 2,

Gimnazjum                       85 -137 Bydgoszcz    ul. Leszczyńskiego 49,

Katolickie

 

 

19.

6 maja    -     środa

7 maja    -    czwartek

 

Gimnazjum Nr 27                  85- 213  Bydgoszcz   ul. Kruszwicka 2,

 Gimnazjum Nr 20                 85- 164  Bydgoszcz   ul. Karpacka 30,

Gimnazjum  Niepubliczne      85- 224  Bydgoszcz   ul. Św. Trójcy 26

 

 

 

20.

11 maja  -    poniedziałek

12 maja  -    wtorek

 

Gimnazjum Nr 7                    85-775  Bydgoszcz  ul. Kapliczna 7,

Gimnazjum Nr 15                  85-861   Bydgoszcz   ul. Glinki 117,  

Gimnazjum  w Rynarzewie     89- 200   Szubin          ul. Strażacka 20    ,

                                                                                                                                                                

 

21.

 

13 maja  -    środa

14 maja  -   czwartek

 

 

Gimnazjum Nr 10                  85-641   Bydgoszcz  ul. Czerkaska 8,

Gimnazjum Nr 22                  85-158   Bydgoszcz  ul. Gen. J.Dąbrowskiego 8,

                                                                                                  

 

22.

 

15 maja  -   piątek

 

 

Gimnazjum Sportowe Nr 1         85- 790   Bydgoszcz  ul. Sielska 34,

 

 

 

23.

 

 

18 maja  -    poniedziałek

19 maja   -   wtorek

 

Gimnazjum Nr 3                     85- 792   Bydgoszcz    ul. Gawędy 5,

Gimnazjum Nr 52                   85- 650    Bydgoszcz  ul. Cicha 59

 

 

24.

 

20 maja   -   środa

 21 maja  -   czwartek

 

Gimnazjum Nr 28                  85-158    Bydgoszcz   ul. Żeglarska 67,

Gimnazjum                          86-060     Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa1,

Gimnazjum                          86- 022    Dobrcz        ul. Długa 33,

 

25.

22 maja – piątek

 

Gimnazjum Nr 34                 85- 391  Bydgoszcz  ul. Nakielska 273,

 

 

26.

25 maja –  poniedziałek

26 maja -  wtorek

 

 

Gimnazjum                           86-070  Ostromecko ul. Szkolna 1,

Gimnazjum Nr 58 Mistrzostwa Sportowego     85- 222  Bydgoszcz   ul. Czartoryskiego 18,

Gimnazjum Nr 56                 85- 827  Bydgoszcz   ul. Westerplatte 2,

 

 

27.

 

27 maja –  środa

 

28 maja  - czwartek

 

Gimnazjum Nr 29               85-405  Bydgoszcz   ul. Koronowska 74,

Gimnazjum                        86-182  Świekatowo  ul. Dworcowa 20 a,

Gimnazjum Nr 47               85- 208 Bydgoszcz    ul. Nowogrodzka 3,

 

 

28.

 

29 maja -  piątek

 

 

Gimnazjum Nr 35                85-323  Bydgoszcz   ul. Stawowa 41

 

 

29.

 

2 czerwca - wtorek

3 czerwca - środa

 

Gimnazjum Nr 12              85-873  Bydgoszcz   ul. Hutnicza 89                  

I Katolickie Gimnazjum      85-120 Bydgoszcz    ul. Nowodworska 17

Gimnazjum Nr 46              85-120 Bydgoszcz  ul. Nowodworska 13

 

 

30.

8 czerwca – poniedziałek

9 czerwca - wtorek


Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Nr 53 i 54    85-796  Bydgoszcz    ul. Berlinga 13,

Gimnazjum                     86- 061 Brzoza ul. Powstańców Wlkp.31a

Gimnazjum Nr 30            85- 469 Bydgoszcz  ul.Opławiec 157,

 

 

31

10 czerwca - środa

11 czerwca - czwartek

 

Gimnazjum Nr 51            85-643  Bydgoszcz ul. 11 Listopada 4,

Gimnazjum Nr 30            85-446  Bydgoszcz ul. Puszczykowa 11,

 

 

32.

 

12 czerwca - piątek

 

Gimnazjum Nr 44            85-775  Bydgoszcz  ul.Traugutta 5,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pracownia diagnostyki laboratoryjnej >> Pn - Pt: pobór materiału do badań 7.00 – 10.00; wydawanie wyników do godz. 14.30szczegóły »
Pracownia rtg >> Pn - Pt: 7.00 - 16:30szczegóły »
Pracownia badań wibracyjnych >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00 (rejestracja telefoniczna)szczegóły »
Pracownia spirometrii >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00 (rejestracja telefoniczna)szczegóły »
Pracownia ekg >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00szczegóły »
Przychodnia Medycyny Pracy >> Pn. - 7:00 - 16:00, Wt - Śr. 7:00 - !4:35. Czw. - Piąt. 7:00 - !5:15szczegóły »
Poradnia Chorób Zawodowych >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00szczegóły »
Pracownia Psychologii Pracy >> Pn - Pt: 7.00 - 14.00szczegóły »
Pracownia Fizjoterapii (zabiegi) - czynne w godz.: poniedziałek, wtorek - 7:00-18:00, środa, czwartek, piątek - 7:00-17:00szczegóły »
Poradnia Rehabilitacji (lekarze) >> ponedziałek, wtorek, środa od 8:50-16:25, czwartek 10:25-18:00, piątek 8:45-16:25szczegóły »
 
Liczba odsłon 578079 od 01.03.2008 r.  |  Wszelkie prawa zastrzeżone 1999 - 2015 © - WOMP Bydgoszcz  |  Projekt i wykonanie - ZUE we współpracy z WOMP Bydgoszcz  |  Logowanie